Dzięki temu jesteśmy wyczuleni na problemy ochrony środowiska. Akcja ma na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. To także zachęta do dbania o środowisko. W dniu 16 września 2016 roku wraz z pracownikami Wigierskiego Parku Narodowego zaopatrzeni w dobry humor, worki i rękawice, sprzątaliśmy teren wokół szkoły oraz teren WPN. Akcja przebiegała sprawnie, sprzątanie miało nie tylko charakter ciężkiej pracy, ale także wspaniałej zabawy. Mamy wielką nadzieję, że tego typu akcje zaowocują chęcią codziennego dbania o środowisko i udowodnią, że są niezwykle pożytecznym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia.  Na wszystkich po sprzątaniu czekało zasłużone ognisko z pieczeniem kiełbasek. Za rok też weźmiemy udział w tej ważnej akcji.