tak stwierdzili najmłodsi, gdy 21 lutego pani dyrektor Katarzyna Gałaszewska częstowała ich ciastkami belVita stworzonymi specjalnie na śniadanie, które są bogate w zboża, zawierają pełne ziarno i dostarczają ważne dla organizmu witaminy i składniki mineralne. Ta akcja możliwa była dzięki współpracy z Bankiem Żywności Suwałki, który przekazuje naszym uczniom różne produkty.