Dzięki ćwiczeniom teatralnym młodzież rozwija wyobraźnię i umiejętności związane z wyrażaniem swoich emocji, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej z otoczeniem, staje się odważniejsza i bardziej pewna siebie.
Członkowie kółka teatralnego pokazali swoje możliwości wystawiając spektakle i widowiska, które są prezentowane przed społecznością macierzystej szkoły.