27 kwietnia 2022 r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.. Krzysztof, Piotr i Tomasz wrócili z IV miejscem???. Uczestnicy turnieju rozwiązywali testy z zakresu przepisów ruchu drogowego, jeździli rowerem po torze sprawnościowym i po miasteczku ruchu drogowego oraz wykazywali się wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.