Pani dyrektor Katarzyna Gałaszewska zapoznała rodziców z dokumentacją regulującą pracę szkoły, wynikami egzaminów zewnętrznych oraz przypomniała zasady rozporządzenia dotyczące nauki religii i etyki oraz uczestnictwa w tych zajęciach. Pani Renata Laszkowska zapoznała wszystkich z zapisami rozporządzenia dotyczącymi uczestnictwa w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie”. Pani dyrektor zapoznała rodziców z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych skierowanych do wszystkich uczniów, nawet tych najmłodszych. Nasi uczniowie mają do wyboru w tym roku zajęcia teatralne, zajęcia korekcyjne, piłkę nożną i piłkę siatkową, zajęcia plastyczne, szachy oraz zajęcia z grami logicznymi i origami.

Pani dyrektor poinformowała również o kalendarzu imprez szkolnych na nowy rok, oraz przedstawiła rodzicom dni wolne obowiązujące w roku 2016/2017. Podziękowała też za bardzo owocną pracę całej Radzie Rodziców, a w szczególności jej przewodniczącej pani Agnieszce Carewicz. Na koniec rodzice wybrali nowy Zarząd Rady Rodziców. Przewodniczącą ponownie została Agnieszka Carewicz, zastępcą Zofia Kumiszczak, skarbnikiem Justyna Płaczek, a sekretarzem Monika Klimaszewska. Życzymy samych ciekawych pomysłów i Zarządowi i Radzie Rodziców.