Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno!

Dziś Cię utopimy, bo nie chcemy zimy!”

W dniu dzisiejszym dzieci z Oddziału Przedszkolnego świętowały Pierwszy Dzień Wiosny. Kiedy zobaczyły za oknem ciemne chmury i padający śnieg, postanowiły zrobić wszystko, aby pożegnać srogą zimę a powitać kolorową, ciepłą wiosnę. Dzieci dowiedziały się o starym zwyczaju topienia Marzanny i taką właśnie Marzannę postanowiły samodzielnie wykonać.Gdy ze swoimi kukiełkami radośnie maszerowały w wiosennym pochodzie, śpiewając piosenkę o Marzannie, na niebie zaświeciło słońce. Jakaż to była radość, że nareszcie udało się zobaczyć i poczuć wiosnę. Jesteśmy pewni, że starania naszych wspaniałych Przedszkolaków sprawią, że Wiosna zawita do nas na dobre.