Nasi uczniowie korzystający z zajęć pozalekcyjnych w tym roku szkolnym, na których narażeni na wzmożony wysiłek fizyczny: zajęć korekcyjnych, zajęć z piłki siatkowej i zajęć z piłki nożnej otrzymują drugie śniadanie w postaci drożdżówki. Dodatkowo Rada Rodziców zakupiła im wodę.