Uczestnicy zajęć chętnie ćwiczą. Zajęcia można urozmaicać, wprowadzając odpowiedni sprzęt, ćwiczenia i  zabawy. Dzieci chętnie współpracują ze sobą podczas zajęć z elementami jogi.