I kolejne wakacje za nami. Pełni energii i zapału do pracy stawiliśmy się wszyscy na inauguracji nowego roku szkolnego. Pani dyrektor szkoły – Katarzyna Gałaszewska powitała serdecznie: uczniów, nauczycieli, rodziców, zebranych gości i podziękowała za uświetnienie uroczystości swoją obecnością pani kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administarcyjnego Irenie Walendzewicz, radnym Gminy Suwałki i księdzu Waldemarowi Chachajowi. Pani Dyrektor przedstawiła wychowawców i nauczycieli, oraz zaproszonych gości. Z okazji nowego roku szkolnego życzyła uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom i przyjaciołom szkoły samych sukcesów, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i planów.