Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników to przede wszystkim przypomnienie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy i uświadomienie roli ratownictwa społecznego oraz konieczności udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku. Nauczyciele przypomnieli sobie techniki skutecznego ratowania ludzkiego życia i zdrowia i zasady bezpieczeństwa udzielania pierwszej pomocy. Pamiętajmy że, obowiązek udzielenia pierwszej pomocy wynika z przepisów prawa zawartych w kodeksie karnym. Szkolenia nie uczynią z nas ratowników medycznych, ale pozwolą nabrać pewności w sytuacji, kiedy będziemy musieli udzielić pomocy.