Z 49 prac literackich nagrodzono 8, w tym aż 5 prac naszych uczniów!

Konkurs literacki:
II miejsce – Natalia Katarzyna Balita klasa II gimnazjum
III miejsce – ex aequo Małgorzata Carewicz i Julia Romanowska klasa VI
Wyróżnienie:
Maja Baraniewicz klasa IV
Magdalena Skorupska klasa II gimnazjum

Na 195 prac plastycznych nagrodzono dziesięcioro uczniów, w tym 3 naszych.

Konkurs plastyczny:
II miejsce – ex aequo Lidia Nieszczerzewska klasa III gimnazjum
Wyróżnienie:
Anita Pacewicz klasa III gimnazjum
Krzysztof Jurewicz klasa III szkoła podstawowa
Gratulujemy zwycięzcom!

http://www.suwalki.bankizywnosci.pl/news.php?Id=86