17 maja 2022 roku Katarzyna Gałaszewska i Damian Danyy byli jednymi z prelegentów spotkania ponadregionalnego “Transformacja cyfrowa szkół “2022 w moim regionie. Co dalej?”. Opowiadali o kompleksowości strategii wdrażania TIK w szkole. Kolejne takie spotkanie odbędzie się 31 maja 2022 roku.