Celem tych badań było wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego, a także zwrócenie uwagi rodziców, pedagogów i ogółu społeczeństwa na zaburzenia słuchu u uczniów w wieku wczesnoszkolnym.