Oprócz dobrej muzyki odbyły się też różne konkursy. Młodzież bawiła się doskonale.