Ubrani na galowo uczniowie bez żadnego stresu przystąpili do testu matematycznego i testu z języka polskiego. Przeprowadzenie testu ma na celu zbadanie kompetencji uczniów na zakończenie pierwszego etapu edukacyjnego. Na podstawie jego wyników ocenimy w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagania podstawy programowej, a nauczyciele kolejnego etapu edukacyjnego będą mogli lepiej zaplanować pracę w klasie IV.