Zebranymi produktami podzielimy się z potrzebującymi. Na pewno też  większość produktów wykorzystamy do nauki sztuki kuchennej.