Pierwszego dnia młodzież z Pakieni wraz z gimnazjalistami z Płociczna wzięła udział w różnorodnych zajęciach. Bawili się programowaniem w pracowni komputerowej, poznawali tajniki świata zwierząt i roślin, a na zajęciach historycznych przypominali historię Polski i wykonywali prace plastyczne związane z symbolami niepodległości. Ważnym elementem integracji była dyskoteka. Warto też dodać, że szkoły przedłużyły do 2018 roku porozumienie o współpracy, co będzie skutkowało kolejnymi spotkaniami uczniów z Płociczna i Pakieni.