Zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „Randka bez przemocy”. Celem przedsięwzięcia jest zapobieganie przemocy, stosowanej przez młodych ludzi podczas budowania bliskiej relacji interpersonalnej.

Poruszane tematy omawiały różne formy przemocy, rozpoznania czynników ryzyka w rozpoczynającym się związku, konstruowania zasad bezpieczeństwa na randce oraz asertywnego prawa do decydowania o sobie. Młodych ludzi poinformowano także o lokalnych instytucjach niosących pomoc osobom dotkniętym przemocą w związkach.