Uczniowie klasy III odwiedzili Bibliotekę Publiczną w Płocicznie – Tartak. Celem wizyty było przede wszystkim kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci, wyrabianie nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki oraz poznanie pracy bibliotekarza. Pani Małgorzata Lewczuk opowiadała nam o swojej pracy i zapoznała z czasopismami dostępnymi w bibliotece. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.