Pan dzielnicowy zapoznał młodzież z zasadami w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne.