Dwa poczty sztandarowe uczyły się jak poprawnie zastosować się do wykonywania komend przy ceremoniale sztandarowym. Zajęcia, oprócz porcji teoretycznych wiadomości, obejmowały również część praktyczną, w której każdy uczestnik spotkania mógł poćwiczyć umiejętności niezbędne dla osób tworzących poczet sztandarowy. Zostały udzielone szczegółowe instrukcje, jak zachowywać się w czasie uroczystości, na co uważać i jakich błędów nie popełniać. Celem spotkania było również ujednolicenie ceremoniału, aby w czasie uroczystości poczty tworzyły zwarty i harmonijny szyk.