Nasi uczniowie już po raz trzeci wzięli w nim udział. W konkursie rozwiązywali różnorodne zadania w języku angielskim sprawdzające ich wiedzę z wielu dziedzin nauki np. geografii, historii, czy kultury krajów anglojęzycznych.