Zostało do niego zgłoszonych ponad 349 tys. uczniów z całej Polski. Uczniowie sprawdzą swoją wiedzę z przedmiotów humanistycznych, języka polskiego, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, matematyki oraz języków obcych. Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r, a zaświadczenia uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym, czyli 22 czerwca.