Opartym na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Celem programu było przybliżenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi. W trakcie spotkania uczniowie wykonywali zadania rozwijające samodzielne i twórcze myślenie. Pojawiły się również ćwiczenia wzmacniające samoocenę uczestników.