24 kwietnia delegacja szkoły i Gminy Suwałki na czele z Wójtem Zbigniewem Mackiewiczem i Iloną Rżany kierownikiem referatu Polityki Społeczno-Gospodarczej w Gminie Suwałki wzięła udział w uroczystości nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie (rejon wileński) i 100-lecia szkolnictwa w Pakienie. Święto w Pakienie rozpoczęło się od ceremonii przekazania i poświęcenia szkolnego sztandaru. Na zielonym tle sztandaru widnieje, patron szkoły – poeta, noblista Czesław Miłosz oraz jego słowa: „Co zdążysz zrobić, to zostanie…”. Przyjmując od fundatorów – kibiców Legii Warszawa nowy sztandar jako symbol historii i tradycji szkoły dyrektor Janina Nowickaja i uczniowie ślubowali, że będą szanować oraz godnie reprezentować swoją szkołę. Delegacja przekazała na ręce pani dyrektor książki, gry,  boomboks ufundowany przez Radę Rodziców w Płocicznie-Tartak oraz w imieniu Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania szkolne artykuły biurowe i plastyczne.