Warto dodać, że aż 46 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem!
Najlepszym absolwentem został Piotr Edward Jakubowski ze średnią ocen 5,33 i wzorowym zachowaniem.
Najlepszą średnią ocen w szkole otrzymał uczeń klasy V Aleksander Podziewski, aż 5,92!
Teraz dwa miesiące zasłużonych wakacji. Widzimy się ponownie 1 września 2020 roku.