30 października. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pokazie historycznym zaprezentowanym przez grupę Rekonstrukto. Żywa lekcja historii przedstawiła  działania Polaków w czasie  II wojny światowej. Członkowie grupy zademonstrowali broń i umundurowanie Polaków walczących za ojczyznę. Omówili także rolę kobiet, które niejednokrotnie ryzykowały życiem wynosząc rannych z pola bitwy. Pokaz odbył się dzięki Radzie Rodziców, którzy zasponsorowali wizytę grupy w szkole.