7 czerwca 2019 roku na Kongresie Edukacyjnym NASK „OSE – świat możliwości” wyróżniono Annę Chmielewską, Katarzynę Gałaszewską i Damiana Sołtysiuka tytułem „OSEhero” za zaangażowanie na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów oraz edukacji z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole. Szkoła otrzymała tytuł „OSEszkoła”. Jesteśmy dumni !