Na początku pani dyrektor wyjaśniła zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. Następnie omówiono kryteria rekrutacji i przyporządkowaną im punktację. Rodzice otrzymali broszury przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczące rekrutacji i publikacje Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę.