Jako jedna z ponad 20 tys. szkół i placówek oświatowych w kraju i zagranicą, odśpiewaliśmy “Mazurka Dąbrowskiego”. Akcja „Szkoła do hymnu” jest kontynuacją ubiegłorocznej akcji „Rekord dla Niepodległej. Inicjatorem akcji jest Minister Edukacji Narodowej Edukacji oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Celem inicjatywy jest zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych.