W piątek 25 września Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem przygotował szereg działań mających na celu uświadomienie rówieśnikom, jak wielkie znaczenie ma dbanie o naszą planetę. Może brzmi to górnolotnie. Jednak to MY  zamieszkujemy  Ziemię i powinniśmy zrobić wszystko, rozpoczynając od naszych gospodarstw domowych, aby kolejne pokolenia żyły szczęśliwie pośród wielu gatunków flory i fauny.

O godzinie 9. 00 rozpoczęło się spotkanie z p. Beatą i Arkiem  Jaśkowskimi – społecznikami działającymi na rzecz poprawienia jakości klimatu. Podczas prezentacji i rozmowy przybliżyli nam problem związany ze zmianami klimatycznymi. Następnie udaliśmy się do Suwałk, aby manifestować i przybliżać problem mieszkańcom. Dzięki przygotowanym plakatom byliśmy widoczni na ulicy Chłodnej, na Placu Marii Konopnickiej i w Parku Konstytucji 3 Maja. Na koniec udaliśmy się do wójta Gminy Suwałki – Zbigniewa Mackiewicza, aby zachęcić go do działań korzystnych dla klimatu, wręczyliśmy jeden z plakatów z podpisami działaczy Samorządu Uczniowskiego.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję, Pani Dyrektor oraz Panu Wójtowi za otwarte serca. To początek cyklicznych działań, które możecie śledzić na stronie.