Nauczanie pływania służy nie tylko celom sportowym, ale także użytkowym, rekreacyjnym, zdrowotnym, higienicznymi i leczniczym. Od marca rozpoczęły się zajęcia na basenie dla 15 uczniów z  klasy II i  III. W każdą środę dzieci  oswajają się ze środowiskiem wodnym, przezwyciężają lęk oraz zdobywają podstawowe umiejętności w pływaniu. Po  ćwiczeniach jest czas na zabawę. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się zjeżdżalnia.