Bezpieczeństwo podczas zabaw i prac na wsi było tematem spotkania z przedstawicielami KRUS, które odbyło się 22 maja w naszej szkole. Uczniowie klasy szóstej i pierwszej gimnazjum usłyszeli o zasadach bezpieczeństwa podczas pracy i zabaw w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt gospodarskich i maszyn rolniczych. Głównym założeniem spotkania było promowanie pozytywnych zachować związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy rolniczej.