W ramach działań profilaktycznych realizowanych przez Szkołę Podstawową im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak 15 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie uczniów klasy IV, V i VI z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w sieci. Policjanci starali się uświadomić uczniom , że Internet, który jest olbrzymim dobrodziejstwem naszych czasów, niesie ze sobą liczne zagrożenia. Jednym z nich jest cyberprzemoc. Omówione zostały najczęściej występujące formy przemocy w wykorzystaniem sieci i telefonu komórkowego. Uczestnicy spotkania zostali również ostrzeżeni przed pochopnym udostępnianiem w Internecie swoich danych osobowych, zdjęć i filmów.