W piątek 13 września suwalscy policjanci, w ramach działań ,,Bezpieczna droga do szkoły i domu”, spotkali się z uczniami klas I – V. Rozmawiali z nimi o zasadach bezpiecznego zachowania się na drodze. Policjanci poprowadzili zajęcia edukacyjne, adresowane do najmłodszych uczniów. Przeprowadzone spotkanie edukacyjne dotyczyło bezpiecznych zachowań na drodze, znajomości sygnalizacji świetlnej, znajomości podstawowych znaków drogowych. Zdobytą wiedzę dzieci utrwalały w ćwiczeniach praktycznych pod wnikliwym okiem policjanta.