16.10.2018 r. uczniowie klasy II uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych ,,Cukierek”. Program ma na celu kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi oraz rozwijanie u dzieci postawy szacunku i zaufania w stosunku do pracowników szkoły jako osób mogących udzielić wsparcia w problemach.