Drodzy rodzice/opiekunowie!

Od dnia 29 sierpnia 2022 roku można składać deklarację zgłoszenia ucznia na obiady. Deklaracja jest dostępna w sekretariacie szkoły. Kompletnie i czytelnie wypełnioną deklarację można składać do 2.09.2022 r. do godz. 14.00.Koszt obiadu – drugiego dania – dla ucznia oddziału przedszkolnego i klas I – VIII wynosi 8 zł.