Ósmoklasiści zapoznali się z kolejną ofertą szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie wraz z opiekunem Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach zachęcali młodzież do wyboru ich szkoły.