11 grudnia Sześcioosobowy zespół młodzieży, Damian Sołtysiuk, Joanna Stabińska i Katarzyna Gałaszewska podsumowali innowację. Uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w ostatecznym teście wiedzy z cyberbezpieczeństwa z wykorzystaniem aplikacji Kahoot. Test złożony z 18 pytań najszybciej i z największą liczbą poprawnych odpowiedzi rozwiązał Kacper Martynko. Gratulujemy. Żaden uczeń z uczestniczących w teście nie wyszedł bez upominku. Warto dodać, że całość sfinansował NASK.