W ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „KLUB” zasoby sprzętowe powiększają się o nowoczesny sprzęt do ćwiczeń. Nasza młodzież na co dzień wykorzystuje ten sprzęt na zajęciach wychowania fizycznego. Lekcje z siatkami do piłki nożnej były ciekawym urozmaiceniem. Takie ćwiczenia rozwijają siłę, równowagę, elastyczność stawów oraz kondycję.