Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. 14 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części artystycznej  uczniowie z klasy II i III śpiewem, wierszem i pokazem mody wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów. Potem głos zabrała Pani dyrektor Katarzyna Gałaszewska, która dumnie oświadczyła, że wszyscy pracownicy otrzymali nagrody  za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń Na zakończenie uczniowie rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły drobne upominki, a przedstawiciel Rady Rodziców zaprosili pracowników na wspólną kawę i tort.