Dnia 16.11.2022r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Zostały przeprowadzone zajęcia, które miały na celu kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, a w szczególności akceptacji odmienności innych, poszanowania cudzej godności i uwrażliwienia na uczucia innych.