16 października po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymagań i zdaniu egzaminu przed komisją, pani Edyta Sudnik nauczyciel naszej szkoły zdobyła tytuł nauczyciela mianowanego. Gratulujemy!