zakwalifikowania pracy do wystawy w IV Przeglądzie Dziecięcej Twórczości Plastycznej Suwałki 2016 pt. „Opowieści znad Czarnej Hańczy „.