zakwalifikowania pracy do wystawy w IV Przeglądzie Dziecięcej Twórczości Plastycznej Suwałki 2016 pt. “Opowieści znad Czarnej Hańczy “.