Podczas marcowych zajęć katechetycznych, dzieci z Punktu Przedszkolnego zapoznawały się z ważnymi historiami biblijnymi, opisanymi w Starym Testamencie. Przez wzgląd na ich trudną i dość niezrozumiałą treść, historie biblijne Starego Testamentu przedstawione zostały przy pomocy projekcji filmów pt.: „Opowieści Biblijne Starego Testamentu”. Podczas ostatnich zajęć uczniowie obejrzeli historię Jonasza połkniętego przez wielką rybę, a na jej podstawie wykonali pracę techniczno – plastyczną przy użyciu plasteliny i kartki papieru z nadrukowanym obrazkiem. Podczas zajęć nasi najmłodsi bawili się doskonale, tworząc przepiękne prace.

Przez wzgląd na krótki czas zajęć, dzieci prace swe dokończyły w domku.