08. 10.2019 r. uczniowie klasy III, IV i V uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach na temat ”Jak podnieść poczucie własnej wartości?”. Podczas zajęć uczniowie   rozwijali  umiejętności psychospołeczne pomocne w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, ułatwiających kontakt z innymi ludźmi i samym sobą