Woda jest najbardziej rozpowszechnionym, najbardziej znanym i jednocześnie najbardziej zagadkowym płynem na Ziemi. Uczniowie klasy II poznawali zastosowanie wody oraz obserwowali i wyjaśniali zjawiska atmosferyczne związane z nią. Dzieci już wiedzą, że tak jest w przyrodzie bez wątpienia, że woda dość często zmienia stan skupienia.

Jestem kroplą wody,
mogę być małą łzą
i wielkim mogę być morzem.
To ja wypełniam rzeki,
to mnie znajdziesz w jeziorze.
W deszczu, w śniegu,
w źródłach gorących
i w kryształowym lodzie.
Tyle tajemnic
ukrywam w sobie.