Zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. Jesteśmy jedną z 186 szkół, które otrzymały wsparcie w kwocie 14 000,00 zł na zakup nowoczesnej tablicy multimedialnej i monitora interaktywnego.