Wystandaryzowane zadania testowe przygotowane przez doświadczonych ekspertów zgodnie z wytycznymi CKE to generalna próba przed zewnętrznym egzaminem gimnazjalnym. Egzamin pomoże uczniom oswoić się z formułą egzaminu, techniką rozwiązywania zadań oraz pracą pod presją czasu.

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – 22 LISTOPADA 2017 R.
Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie   Godz. 9.00
Z zakresu języka polskiego   Godz. 11.00
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA – 23 LISTOPADA 2017 R.
Z zakresu przedmiotów przyrodniczych   Godz. 9.00
Z zakresu matematyki   Godz. 11.00
JĘZYK ANGIELSKI/JĘZYK NIEMIECKI – 24 LISTOPADA 2017 R.
Na poziomie podstawowym   Godz. 9.00
Na poziomie rozszerzonym  Godz. 11.00