My  wnuczki i wnuki
z życia Waszego czerpiemy nauki.
Tak bardzo Was kochamy!
I całusów mnóstwo  damy!

Uczniowie klasy III